Aktualności

Czerwiec 2024: Powstała strona internetowa Odziału Warszawskiego.

Zarząd Oddziału

Oddział Warszawski Przewodniczący – dr Wojciech Ożga Z-ca Przewodniczącego – dr Grzegorz Duniec Sekretarz – dr Katarzyna Rozbicka Skarbnik – mgr inż. Krystyna Końca-Kędzierska Członek Zarządu – mgr Anna Popkowska Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – mgr inż. Michał Ceran Członek Komisji…

Zostań członkiem PTGeof.

Jak zostać członkiem PTGeof? Jeśli chcesz zostać członkiem PTGeof wypełnij deklarację i z podpisem dwóch członków wprowadzających przekaż ją do najbliższego Zarządu Oddziału.

Kontakt

Oddział Warszawski IMGW Ośrodek Główny ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa dr Wojciech Ożga ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa e-mail: ptgeof.warszawa@gmail.com