Czwarte Warsztaty Geofizyczne „Programowanie w środowisku R”

Czwarte Warsztaty Geofizyczne „Programowanie w środowisku R”

Polskie Towarzystwo Geofizyczne oraz Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na Czwarte Warsztaty Geofizyczne „Programowanie w środowisku R”, które odbędą się w Karpaczu, w stacji ekologicznej Uniwersytetu Wrocławskiego w dniach 12-16 września 2022. Tematyka zajęć: 1. Przypomnienie najważniejszych…

XXXI OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM METEOROLOGII I KLIMATOLOGII POLARNEJ

XXXI OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM METEOROLOGII I KLIMATOLOGII POLARNEJ

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Zespół Klimatologii i Kriologii Polarnej Komitetu Badań Polarnych PAN Polskie Towarzystwo Geofizyczne, Oddział Pomorski uprzejmie zawiadamiają, że w dniach 19-20 maja 2022 roku odbędzie się w Toruniu XXXI OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM METEOROLOGII I KLIMATOLOGII POLARNEJ…

Monografia R. Girgusia

Monografia R. Girgusia

Wyjątki ze źródeł historycznych o nadzwyczajnych zjawiskach hydrologicznych i meteorologicznych na ziemiach polskich w latach 1601-1920 Publikacja stanowi, długo oczekiwaną przez środowisko naukowe, drugą część wydawnictwa niezwykle ważnego dla dalszego rozwoju klimatologii historycznej w Polsce. Pierwsza część pt. „Wyjątki ze źródeł historycznych o nadzwyczajnych zjawiskach hydrologiczno-meteorologicznych na ziemiach polskich…