21 marca 2018 roku w siedzibie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, w sali im. prof. Gabriela Narutowicza odbyła się sesja naukowa z okazji Światowego Dnia Meteorologii i Światowego Dnia Wody.

Uczestników spotkania przywitała Pani Anna Moskwa – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wraz z Panem dr inż. Przemysław Łagodzki – Dyrektorem IMGW-PIB.

Referaty wygłosili:

  • prof. dr hab. Halina Lorenc (PTGeof.) – Chrońmy klimat.
  • dr inż. Paweł Wilk (IMGW-PIB) – Obszary zurbanizowane i ich wpływ na ilość i jakość wód powierzchniowych w kontekście prognozowanych zmian klimatu – wykorzystanie modelu SWAT.
  • mgr Bogdan Bochenek (IMGW-PIB) – Walidacja i wdrożenie hydrologiczno-meteorologicznych modeli CROCUS I ISBA-ES zapasu wody w pokrywie śnieżnej oraz jej wysokości dla małych i dużych zlewni w Polsce.
  • mgr Bogumił Nowak (IMGW-PIB) – Ocena stopnia zaniku jezior w Polsce środkowo-zachodniej i czynników odpowiedzialnych za to zjawisko.

Fotorelacja z obchodów w Oddziale Warszawskim

aa aa aa aa aa aa aa