Polskie Towarzystwo Geofizyczne PTGeof.
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

Wydawca Przeglądu Geofizycznego (Online)
ISSN 2544-1655
NIP 118-09-20-374
KRS Nr 0000130474

KONTO
NestBank: 67 2530 0008 2090 1078 3262 0001
tel. 22 56-94-164
e-mail: ptgeof@imgw.pl

Sekretariat
Anna Popkowska

ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
tel. 22 56-94-164
e-mail: anna.popkowska@imgw.pl lub ptgeof@imgw.pl

Prezes
Rajmund Przybylak

ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
tel. 56 611 26 21
e-mail: rp11@umk.pl

Sekretarz Generalny
Wojciech Ożga

ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
tel. 606 887 678
e-mail: wojo61@gmail.com

Skarbnik
Agnieszka Wypych

ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
e-mail: agnieszka.wypych@uj.edu.pl

Księgowość
Biuro Rachunkowo Podatkowe Marta Bogusz-Gapińska
al. Jerzego Waszyngtona 146 lok. 305
04-076 Warszawa

e-mail: biuro@mbog.pl

Jednostki organizacyjne PTGeof.

Struktura Polskiego Towarzystwa Geofizycznego obejmuje 10 oddziałów terenowych i Sekcję Meteorologii skupiającą członków ze wszystkich Oddziałów. Poniżej został opublikowany ich spis wraz z danymi kontaktowymi osób piastujących funkcję przewodniczących w danym oddziale/sekcji:

Oddział Bałtycki w Gdyni

IMGW Oddział Morski w Gdyni
ul. Waszyngtona 42, 81-342 Gdynia
prof. dr hab. Mirosław Miętus
e-mail: mietus@ug.edu.pl

Oddział Katowicki

Uniwersytet Śląski
Wydział Nauk o Ziemi
ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec
dr hab. Ewa Łupikasza
e-mail: ewa.lupikasza@us.edu.pl
https://www.ptgeof.us.edu.pl/

Oddział Krakowski

IMGW Oddział w Krakowie
ul. P. Borowego 14, 30-215 Kraków
dr hab. Agnieszka Wypych
e-mail: agnieszka.wypych@uj.edu.pl

Oddział Lubelski

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Al. Kraśnicka 2D, 20-718 Lublin
dr Agnieszka Krzyżewska
e-mail: agnieszka.krzyzewska@mail.umcs.pl
https://sites.google.com/view/lublinptgeof

Oddział Łódzki

Uniwersytet Łódzki
ul. Narutowicza 88, 90-139 Łódź
prof. dr hab. Joanna Wibig
e-mail: zameteo@uni.lodz.pl
http://meteo.geo.uni.lodz.pl/oldmeteo/ptgeof/ptgeof.html

Oddział Pomorski w Toruniu

Uniwersytet im. M. Kopernika
Katedra Meteorologii i Klimatologii
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
dr Andrzej Araźny
e-mail: andy@umk.pl
https://www.geo.umk.pl/nauka/organizacje-naukowe/ptgeofiz/

Oddział Poznański

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych,
Zakład Meteorologii i Klimatologii
ul. B. Krygowskiego 10, 61-680 Poznań
dr hab. Arkadiusz M. Tomczyk, prof. UAM
e-mail: atomczyk@amu.edu.pl

Oddział Warszawski

IMGW Ośrodek Główny
ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa
dr Wojciech Ożga
ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa
e-mail: ptgeof.warszawa@gmail.com

Oddział Wrocławski

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Pl. Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
dr hab. Krystyna Bryś
e-mail: ptgeofwroclaw@wp.pl
e-mail: krystyna.brys@upwr.edu.pl
http://ptgeof.pl/wroclaw/

Oddział Fizyki Wnętrza Ziemi i Przestrzeni Okołoziemskiej

ul. Ks. Janusza 64, 01-452 Warszawa
dr Anna Odzimek
e-mail: aodzimek@igf.edu.pl
https://ofwzipo.igf.edu.pl/

Sekcja Meteorologii

Uniwersytet Łódzki
ul. Narutowicza 88, 90-139 Łódź
prof. dr hab. Joanna Wibig
e-mail: zameteo@uni.lodz.pl
www: https://www.emetsoc.org