Galerie Fotografii  informują o najważniejszych wydarzeniach z życia Towarzystwa.