Tu publikujemy plany pracy Towarzystwa zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie i plenarne zebrania Zarządu Głównego.

Plan pracy Polskiego Towarzystwa Geofizycznego w roku 2019

Plan pracy Polskiego Towarzystwa Geofizycznego w roku 2018

Wnioski z Walnego Zgromadzenia 21.02.2017

PROPONOWANY PLAN DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOFIZYCZNEGO NA LATA 2017 – 2020

Plan pracy Polskiego Towarzystwa Geofizycznego w roku 2016

Plan pracy Polskiego Towarzystwa Geofizycznego w roku 2015

Plan pracy Polskiego Towarzystwa Geofizycznego w roku 2014

PROPONOWANY PLAN DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOFIZYCZNEGO NA LATA 2013 – 2016