Towarzystwo posiada bogatą bibliotekę książek i czasopism. Zbiory mają dużą wartość merytoryczną i historyczną. Niektóre pozycje są wydane w XIX stuleciu. Załączony elektroniczny katalog książek ułatwia ich wyszukiwanie i wypożyczanie.

W celu wypożyczenia książki prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretariatem.

KSIĘGOZBIÓR BIBLIOTEKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOFIZYCZNEGO

SŁOWA KLUCZOWE KSIĘGOZBIORU POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOFIZYCZNEGO

KATALOG KSIĄŻEK