Wymienione są w tej części publikacje Towarzystwa lub wspólne z innymi instytucjami jako wynik współpracy naukowej, organizowanych konferencji i seminariów, monografie, materiały konferencyjne.
W celu zakupu niżej wymienionych pozycji prosimy o kontakt z sekretariatem.

Ważniejsze publikacje

 • Wyjątki ze źródeł historycznych o nadzwyczajnych zjawiskach hydrologicznych i meteorologicznych na ziemiach polskich w latach 1601-1920
  Ryszard Girguś
  IMGW i PTGeof., Warszawa 2022

  ISBN 978-83-64979-43-9
  Plik pdf
  aa
 • Klimat a społeczeństwo i gospodarka
  pod redakcją H.Lorenc i Z. Ustrnula
  PTGeof. i IMGW, Warszawa 2015
  ISBN 978-83-64979-12-5
  cena 40 zł
  aa
  • Odrzańska droga wodna
  Pod redakcją J. Kulczyka, A. Dubickiego, D. Olearczyk
  Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2013

aa

 • Dynamika procesów przyrodniczych w zlewni Drawy i Drawieńskim Parku Narodowym
  Pod redakcją A.Grześkowiaka i B.Nowaka,

  Poznań PTGeof. i IMGW, 2010

 • Meteorologia i hydrologia a zmiany klimatu
  Pod redakcją R.Sziwy,
  Warszawa PTGeof. i IMGW, 2009
 • Polskie Towarzystwo Geofizyczne 1947-2007
  Pod redakcją E. Bogdanowicz, U. Kossowskiej-Cezak, J. Szkutnickiego,
  Warszawa PTGeof. i IMGW, 2009
 • Cywilizacja i żywioły
  Pod redakcją J. Szkutnickiego, U. Kossowskiej-Cezak, E. Bogdanowicz, M. Cerana,
  Warszawa PTGeof. i IMGW, 2007
 • Hydrologia, meteorologia, klimatologia – badania naukowe i prognozy w erze informatyzacji
  Pod redakcją M. Ozga-Zielińskiej i D. Limanówki,
  Warszawa PTGeof. i IMGW, 2005
 • Ekstremalne zjawiska hydrologiczne i meteorologiczne
  Pod redakcją E. Bogdanowicz, U. Kossowskiej-Cezak, J. Szkutnickiego,
  Warszawa PTGeof. i IMGW, 2005
 • Jaworski J.:  Parowanie w cyklu hydrologicznym zlewni rzecznych
  Warszawa 2004
  ISBN 83-91031-25-3
  cena 36 zł
  nowa cena 25 zł

 • Słownik Meteorologiczny
  Pod red. T. Niedźwiedzia,
  Warszawa 2003
  ISBN 83-88897-25-X
  cena 52 zł
  nowa cena 45 zł

aa

 • Obieg wody w zlewniach rzecznych
  Pod red. J. Jaworskiego, J. Szkutnickiego,
  Warszawa, IMGW 2000
 • Dynamika obiegu wody w zlewni górnej Wilgi
  Pod red. J. Jaworskiego, J. Szkutnickiego,
  Warszawa IMGW, 1999