Towarzystwo realizuje wyznaczony cel przez:

  • podejmowanie prac naukowych;
  • popularyzację wiedzy;
  • publikacje;
  • prowadzenie biblioteki.