Druki i dokumenty do pobrania

1. Deklaracja kandydata na członka Polskiego Towarzystwa Geofizycznego

2. Wzór sprawozdania merytorycznego

3. Wzór raportu finansowego (kasowego)

4. Wzór wykazu wpłat

5. Wzór listy członków

6. Umowa o dzieło