Wysokość rocznej składki:
– Członkowie PTGeof. – 75 zł
– Członkowie PTGeof. emeryci – 45 zł
– Studenci, doktoranci – 30 zł
Wpisowe dla wstępujących osób wynosi 15 zł.

Uwaga! Składki członkowskie za rok kolejny należy uiszczać poprzez przelew bankowy na konto Towarzystwa:

NestBank: 67 2530 0008 2090 1078 3262 0001

W tytule wpłaty koniecznie trzeba podać: imię i nazwisko, nazwę oddziału oraz za jaki rok jest wpłacana składka.

Jeśli chcecie Państwo zostać członkami PTGeof., należy wypełnić deklarację i przekazać ją do najbliższego Oddziału Towarzystwa.

Plik z deklaracją kandydata na członka PTGeof.