Rocznik 2024, T. 69, z. 1-2 / Volume 69, issue 1-2 (2024)

ORYGINALNE PRACE I PRZYCZYNKI – PAPERS AND CONTRIBUTIONS

1. ZMIANY CIŚNIENIA ATMOSFERYCZNEGO NAD MORZEM BARENTSA A ZMIENNOŚĆ ELEMENTÓW KLIMATYCZNYCH NAD POLSKĄ I EUROPĄ
Changes in atmospheric pressure over the Barents Sea and variability of climatic elements over Poland and Europe sector
Andrzej A. Marsz, Anna Styszyńska – Stowarzyszenie Klimatologów Polskich
DOI: 10.32045/PG-2024-044
Tekst / Text
Więcej…/More…

2. BURZA SUPERKOMÓRKOWA Z DESZCZEM NAWALNYM 8 WRZEŚNIA 2022 r. W REJONIE GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO
Supercell thunderstorm with heavy rain on September 8, 2022 in the area of Gorzów Wielkopolski
Jakub Soroka – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
Patryk Matczak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Stowarzyszenie Skywarn Polska
DOI: 10.32045/PG-2024-045
Tekst / Text
Więcej…/More…

MATERIAŁY DO DZIEJÓW GEOFIZYKI – MATERIALS TO THE HISTORY OF GEOPHYSICS

3. SESJA NAUKOWA Z OKAZJI 150. ROCZNICY URODZIN PROFESORA STANISŁAWA KALINOWSKIEGO (A. Odzimek)
Tekst / Text

4. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA I POPULARYZUJĄCA NAUKĘ STANISŁAWA KALINOWSKIEGO W MUZEUM PRZEMYSŁU I ROLNICTWA
Educational and promotional activity of Stanisław Kalinowski at the Museum of Industry and Agriculture
Grażyna Olszaniec – Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi
DOI: 10.32045/PG-2024-046
Tekst / Text
Więcej…/More…

5. STANISŁAW KALINOWSKI W KIJOWIE W LATACH 1915-1918
Stanisław Kalinowski in Kyiv during 1915-1918
Łukasz Mścisławski – Politechnika Wrocławska
DOI: 10.32045/PG-2024-047
Tekst / Text
Więcej…/More…

6. DZIAŁALNOŚĆ PARLAMENTARNA STANISŁAWA KALINOWSKIEGO
Stanisław Kalinowski’s parliamentary activities
Zuzanna Gałyga – Kancelaria Senatu
DOI: 10.32045/PG-2024-048
Tekst / Text
Więcej…/More…

WSPOMNIENIA POŚMIERTNE – COMMEMORATION

7. ROMAN TEISSEYRE (1929-2022) (Z. Czechowski)
Tekst / Text

KRONIKA – CHRONICLE

8. V KONFERENCJA KRENOLOGICZNA „ŹRÓDŁA – NIEDOCENIANY FENOMEN NATURY” (J. Sposób, S. Chmiel, K. Mięsiak-Wójcik, K. Bartoszek)
Tekst / Text

9. XL OGÓLNOPOLSKI ZJAZD AGROMETEOROLOGÓW I KLIMATOLOGÓW (K. Bryś)
Tekst / Text

 

All articles are licensed under CC BY 4.0

Licencja Creative Commons