Rocznik 2023, T. 68, z. 3-4 / Volume 68, issue 3-4 (2023)

Niniejszy zeszyt dofinansowany został ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Doskonała Nauka – Wsparcie konferencji naukowych” nr projektu DNK/SP/550155/2022 kwota dofinansowania 73 550 PLN całkowita wartość projektu 106 036 PLN.
zx

ORYGINALNE PRACE I PRZYCZYNKI – PAPERS AND CONTRIBUTIONS

1. ZMIANY CIŚNIENIA ATMOSFERYCZNEGO NAD MORZEM BARENTSA I ICH WPŁYW NA CYRKULACJĘ ATMOSFERYCZNĄ W ATLANTYCKO-EUROPEJSKIM SEKTORZE CYRKULACYJNYM
Changes in atmospheric pressure over the Barents Sea and their impact on atmospheric circula-tion in the Atlantic-European circulation sector
Andrzej A. Marsz, Anna Styszyńska – Stowarzyszenie Klimatologów Polskich
DOI: 10.32045/PG-2023-038
Tekst / Text
Więcej…/More…

2. WARUNKI POGODOWE W MAŁOPOLSCE NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU W ŚWIETLE ZAPISÓW W ARCHIWALNYCH DZIENNIKACH OBSERWACYJNYCH
Weather conditions in Małopolska at the turn of the 19th and 20th century in the light of observation archives
Agnieszka Wypych1,2, Zbigniew Ustrnul1,2, Diana Kopaczka-Lepa2, Karolina Walus21Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii, 2Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB
DOI: 10.32045/PG-2023-039
Tekst / Text
Więcej…/More…

3. ZWIĄZKI SUM PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO Z WIELKOŚCIĄ ZACHMURZENIA NA PODSTAWIE DANYCH Z LAT 1981–2015 ZE STACJI POŁOŻONYCH W POLSKIEJ CZĘŚCI KARPAT
The correlation between solar irradiation and cloud amount based on the 1981–2015 data from the stations located in the area of the Polish Carpathians
Izabela Wojciechowska – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski; Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (CBK PAN)
DOI: 10.32045/PG-2023-040
Tekst / Text
Więcej…/More…

4. METEOROLOGICZNE UWARUNKOWANIA PROCESÓW MASOWYCH W LATACH 1997 I 2010 W BESKIDZIE WYSPOWYM W ASPEKCIE ZMIAN KLIMATU
Meteorological conditions of mass processes in the years 1997 and 2010 in Beskid Wyspowy in the aspect of climate change
Robert Pyrc – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
DOI: 10.32045/PG-2023-041
Tekst / Text
Więcej…/More…

5. SEJSMICZNOŚĆ, TRZĘSIENIA ZIEMI I LINGWISTYKA
Seismicity, earthquakes and linguistics
Piotr Senatorski – Instytut Geofizyki PAN, Zakład Geofizyki Teoretycznej
DOI: 10.32045/PG-2023-042
Tekst / Text
Więcej…/More…

KOMUNIKATY NAUKOWE – SCIENTIFIC COMMUNICATION

6. MTG LIGHTNING IMAGER – PROLEGOMENA
MTG Lightning Imager – Prolegomena
Rafał Iwański – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
DOI: 10.32045/PG-2023-043
Tekst / Text

Więcej…/More…

WSPOMNIENIA POŚMIERTNE – COMMEMORATION

7. HALINA LORENC (1936-2020) (M. Bogucka)
Tekst / Text

8. JOANNA USCKA-KOWALKOWSKA (1971-2023) (M. Kejna)
Tekst / Text

 

All articles are licensed under CC BY 4.0

Licencja Creative Commons