Rocznik 2021, T. 66, z. 1-2 / Volume 66, issue 1-2 (2021)

ORYGINALNE PRACE I PRZYCZYNKI – PAPERS AND CONTRIBUTIONS

1. RODZINY ASTEROID
Asteroid families
Jacek LELIWA-KOPYSTYŃSKI – Uniwersytet Warszawski, Instytut Geofizyki
DOI: 10.32045/PG-2021-018
Tekst / Text
Więcej…/More…

2. POMIARY I OBSERWACJE OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH I ZJAWISK POGODOWYCH W BYTOWIE (1891-1917)
Measurements and observations of the atmoshpheric precipitation and wheather phenomena in Bytów (1891-1917)
Michał KITOWSKI – Uniwersytet Gdański, Instytut Geografii
DOI: 10.32045/PG-2021-019
Tekst / Text
Więcej…/More…

3. WARUNKI TERMICZNE I BIOTERMICZNE NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2019 ROKU
Thermal and biothermal conditions in Lower Silesia in 2019
Bartłomiej MISZUK – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
DOI: 10.32045/PG-2021-020
Tekst / Text
Więcej…/More…

4. CYRKULACYJNE UWARUNKOWANIA WYSTĘPOWANIA MGIEŁ NA WYBRANYCH LOTNISKACH W POLSCE
The influence of synoptic situations on the occurrence of fog at selected airports in Poland
Sylwia ŚMIGIERA – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
DOI: 10.32045/PG-2021-021
Tekst / Text
Więcej…/More…

WSPOMNIENIA POŚMIERTNE – COMMEMORATION

5. Marek Grad (1951-2020) (A. Guterch, T. Janik)
Tekst

6. Janusz Paszyński, pseudonim „Machnicki” (1924-2020) (T. Niedźwiedź, J. Wojkowski)
Tekst

7. Gabriel Wójcik (1930-2021) (R. Przybylak)
Tekst

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA – FROM THE SOCIETY ACTIVITIES

8. Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geofizycznego w latach 2017-2020 (R. Przybylak, J. Szkutnicki)
Tekst

9. Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Geofizycznego (18 II 2021) (M. Marosz)
Tekst