Rocznik 2023, T. 68, z. 1-2 / Volume 68, issue 1-2 (2023)

Niniejszy zeszyt dofinansowany został ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Doskonała Nauka – Wsparcie konferencji naukowych” nr projektu DNK/SP/550155/2022 kwota dofinansowania 73 550 PLN całkowita wartość projektu 106 036 PLN.
zx

ORYGINALNE PRACE I PRZYCZYNKI – PAPERS AND CONTRIBUTIONS

 1. WYBRANE CHARAKTERYSTYKI STATYSTYCZNE ZMIENNOŚCI WSKAŹNIKA NAO WEDŁUG HURELLA (1864-2019)
  Selected statistical characteristics of NAO index variation according to Hurell (1864-2019)
  Krzysztof Kożuchowski – Stowarzyszenie Klimatologów Polskich
  Joanna Wibig – Uniwersytet Łódzki
  DOI: 10.32045/PG-2023-035
  Tekst / Text
  Więcej…/More…
 1. zmiana klimatu i ich wpływ na budownictwo i komfort życia mieszkańców miast, przykład Warszawy
  Climate changes and their impact on construction and living comfort for city residents, the example of Warsaw
  Krzysztof Błażejczyk, Anna Błażejczyk – Fundacja Przyjazna Przestrzeń-Przyjazny Klimat
  DOI: 10.32045/PG-2023-036
  Tekst / Text
  Więcej…/More…

KOMUNIKATY NAUKOWE – SCIENTIFIC COMMUNICATIONS

 1. O DWÓCH „HISTORYCZNYCH” STACJACH METEOROLOGICZNYCH W PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ POLSCE
  About two „historical” meteorological stations in north-eastern Poland
  Andrzej Górniak – Uniwersytet w Białymstoku
  DOI: 10.32045/PG-2023-037
  Tekst / Text
  Więcej…/More…

MATERIAŁY DO DZIEJÓW GEOFIZYKI – MATERIALS TO THE HISTORY OF GEOPHYSICS

 1. WSPOMNIENIE Z RWANDY
  Souvenir du Rwanda
  Jerzy Szkutnicki – Polskie Towarzystwo Geofizyczne
  Tekst / Text
  Więcej…/More…

WSPOMNIENIA POŚMIERTNE – COMMEMORATION

 1. jerzy jaworski (1930-2022) (A. Dubicki)
  Tekst / Text

 

All articles are licensed under CC BY 4.0

Licencja Creative Commons