Rocznik 2022, T. 67, z. 1-2 / Volume 67, issue 1-2 (2022)

ORYGINALNE PRACE I PRZYCZYNKI – PAPERS AND CONTRIBUTIONS

 1. Miejska wyspa ciepła w Łodzi w latach 2015–2018 na tle wcześniejszych badań
  Urban heat island in Lodz in 2015–2018 in relation to previous studies
  Ewelina Krawczyk, Krzysztof Fortuniak, Szymon Wilk – Uniwersytet Łódzki
  DOI: 10.32045/PG-2022-028
  Tekst / Text
  Więcej…/More…
 1. Charakterystyka wyładowań doziemnych pod kątem ich przypuszczalnego ładunku elektrycznego na obszarze Polski w latach 2014–2019
  Characteristics of cloud-to-ground discharges due to their predicted electric charge in Poland in 2014–2019
  Kamil Misztal – UMCS w Lublinie
  DOI: 10.32045/PG-2022-029
  Tekst / Text
  Więcej…/More…
 1. SYMULACJE PĘKANIA MATERIAŁÓW O ZIARNISTEJ STRUKTURZE MIKROSKOPOWEJ – PIERWSZE UWAGI
  Numerical simulation of breaking materials with a granular micro-structure – first results
  Wojciech Dębski – Instytut Geofizyki PAN
  DOI: 10.32045/PG-2022-030
  Tekst / Text
  Więcej…/More…

WSPOMNIENIA POŚMIERTNE – COMMEMORATION

 1. Sławomir Maj (1933-2021) (Z. Czechowski)
  Tekst / Text
 1. Jerzy Jankowski (1933-2020) (W. Jóźwiak, P. Rowiński)
  Tekst / Text
 1. Jacek Piasecki (1946-2021) (K. Bryś, T. Bryś, H. Ojrzyńska)
  Tekst / Text
 1. Jerzy Ludwik Pyka (1937-2022) (M. Dubicka, P. Ropuszyński, M. Sobik, K. Migała)
  Tekst / Text