Rocznik 2022, T. 67, z. 3-4 / Volume 67, issue 3-4 (2022)

ORYGINALNE PRACE I PRZYCZYNKI – PAPERS AND CONTRIBUTIONS

 1. DELIMITACJA PRĄDÓW STRUMIENIOWYCH NAD PÓŁKULĄ PÓŁNOCNĄ NA PODSTAWIE REANALIZ ERA5 O WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI PRZESTRZENNEJ
  The delimitation of jet streams in the Northern Hemisphere on the basis of high-resolution ERA5 Reanalysis
  Jan Degirmendžić – Uniwersytet Łódzki
  DOI: 10.32045/PG-2022-031
  Tekst / Text
  Więcej…/More…
 1. KOMPENSACJA BJERKNESA
  Bjerknes compensation
  Andrzej A. Marsz, Anna Styszyńska – Polskie Towarzystwo Geofizyczne
  DOI: 10.32045/PG-2022-032
  Tekst / Text
  Więcej…/More…
 1. TEMPERATURA POWIETRZA W POLSCE PODCZAS ADWEKCJI Z SEKTORA ZACHODNIEGO
  Air temperature in Poland during advection from the western sector
  Piotr Piotrowski – Uniwersytet Łódzki
  DOI: 10.32045/PG-2022-033
  Tekst / Text
  Więcej…/More…

KOMUNIKATY NAUKOWE – SCIENTIFIC COMMUNICATIONS

 1. HISTORIA OBSERWACJI I POMIARÓW METEOROLOGICZNYCH W BIAŁYMSTOKU
  History of meteorological observations and measurements in Białystok
  Andrzej Górniak – Uniwersytet w Białymstoku
  DOI: 10.32045/PG-2022-034
  Tekst / Text
  Więcej…/More…

WSPOMNIENIA POŚMIERTNE – COMMEMORATION

 1. Urszula Kossowska-Cezak (1937-2021) (E. Żmudzka, J. Szkutnicki)
  Tekst / Text
 1. Grzegorz Janik (1963-2021) (J. Kajewska-Szkudlarek)
  Tekst / Text
 1. Maria Morawska-Horawska (1925-2020) (D. Limanówka, W. Wilczyńska-Michalik)
  Tekst / Text
 1. Ryszard Sienkiewicz (1933-2021) (A. Dubicki)
  Tekst / Text

KRONIKA – CHRONICLE

 1. V Ogólnopolska Konferencja Metodyczna „Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych” (K. Bartoszek)
  Tekst / Text
 1. Konferencja Naukowa: Pogoda i klimat – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość (R. Twardosz)
  Tekst / Text