Prace po recenzjach, ale przed ukazaniem się numeru.

1.ZMIANY CIŚNIENIA ATMOSFERYCZNEGO NAD MORZEM BARENTSA A ZMIENNOŚĆ ELEMENTÓW KLIMATYCZNYCH NAD POLSKĄ I EUROPĄ
Changes in atmospheric pressure over the Barents Sea and variability of climatic elements over Poland and Europe sector

Andrzej A. Marsz, Anna Styszyńska – Stowarzyszenie Klimatologów Polskich
Tekst / Text

2.BURZA SUPERKOMÓRKOWA Z DESZCZEM NAWALNYM 8 WRZEŚNIA 2022 R. W REJONIE GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO
Supercell thunderstorm with heavy rain on September 8, 2022 in the area of Gorzów Wielkopolski

Jakub Soroka – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
Patryk Matczak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Stowarzyszenie Skywarn Polska
Tekst / Text