Rocznik 2020, T. 65, z. 1-2 / Volume 65, issue 1-2 (2020)

ORYGINALNE PRACE I PRZYCZYNKI – PAPERS AND CONTRIBUTIONS

1. HISTORIA POMIARÓW TEMPERATURY POWIETRZA W EUROPIE DO KOŃCA XVIII WIEKU
HISTORY OF AIR TEMPERATURE MEASUREMENTS IN EUROPE TO THE END OF THE 18TH CENTURY
Magdalena SKRZYŃSKA – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii
DOI: 10.32045/PG-2020-001
Tekst / Text
Więcej…/More…

2. ZMIENNOŚĆ WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH POKRYWY ŚNIEŻNEJ NA HALI GĄSIENICOWEJ W KONTEKŚCIE ZAGROŻENIA LAWINOWEGO
VARIABILITY OF PHYSICAL PROPERTIES OF SNOW COVER AT HALA GĄSIENICOWA IN TERMS OF AVALANCHE DANGER
Gabriel STACHURA
– Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii
DOI: 10.32045/PG-2020-002

Tekst / Text
Więcej…/More…

3. NATURALNE EKSPLOZJE W ATMOSFERZE ZIEMSKIEJ I ICH REJESTRACJE W STACJACH SEJSMOLOGICZNYCH
NATURAL EXPLOSIONS IN THE EARTH’S ATMOSPHERE AND THEIR RECORDS AT SEISMOLOGICAL STATIONS
Helena CIECHOWSKA – Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki,
Aleksandra FRONCZAK – Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki,
Maciej KARASEWICZ – Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki,
Klaudia MOCEK – Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki,
Mikołaj ZAWADZKI – Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki,
Marek GRAD (ORCID) – Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki
DOI: 
10.32045/PG-2020-003
Tekst / Text
Więcej…/More…

4. ZRÓŻNICOWANIE SKRAJNYCH SUM MIESIĘCZNYCH OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH W POLSKICH KARPATACH ZACHODNICH I ICH PRZEDPOLU
THE DISTRIBUTION OF EXTREME MONTHLY PRECIPITATION TOTALS IN THE POLISH WESTERN CARPATHIANS AND THEIR FORELAND OVER THE YEAR
Marta CEBULSKA (ORCID) – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,
Robert TWARDOSZ (ORCID) – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii
DOI: 10.32045/PG-2020-004
Tekst / Text
Więcej…/More…

MATERIAŁY DO DZIEJÓW GEOFIZYKI – MATERIALS TO THE HISTORY OF GEOPHYSICS

5. MAURITIUS, RODRIGUES (Z WODĄ W TLE)
MAURICE, RODRIGUES (UNE APPROCHE A TRAWERS LE THEME DE L´EAU)
Jerzy SZKUTNICKI – Polskie Towarzystwo Geofizyczne
DOI: 
10.32045/PG-2020-005
Tekst / Text
Więcej…/More…

WSPOMNIENIA POŚMIERTNE – COMMEMORATION

6. Maria Stopa-Boryczka (1933-2020)
Jerzy Boryczka – Polskie Towarzystwo Geofizyczne
Tekst

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA – FROM THE SOCIETY ACTIVITIES

7. Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geofizycznego w 2019 roku
Jerzy Szkutnicki – Polskie Towarzystwo Geofizyczne
Tekst

LISTY DO REDAKCJI – LETTERS TO THE EDITOR

8. Uwagi do artykułu „Badania klimatu miast w Polsce”
Urszula Kossowska-Cezak – Polskie Towarzystwo Geofizyczne,
Michał Osowiec – Polskie Towarzystwo Geofizyczne
Tekst

9. Odpowiedź autora
Krzysztof Fortuniak – Polskie Towarzystwo Geofizyczne
Tekst