Rocznik 2021, T. 66, z. 3-4 / Volume 66, issue 3-4 (2021)

ORYGINALNE PRACE I PRZYCZYNKI – PAPERS AND CONTRIBUTIONS

 1. Variation of the North Atlantic Oscillation according to Hurrell’s NAO DJFM index (1864-2019)
  Zmienność oscylacji północnoatlantyckiej na podstawie wskaźnika NAO DJFM Hurrella (1864-2019)
  Krzysztof Kożuchowski, Joanna Wibig – Uniwersytet Łódzki
  DOI: 10.32045/PG-2021-022
  Tekst / Text
  Więcej…/More…
 1. Zmiany stanu termicznego Atlantyku Północnego a przebieg wybranych elementów klimatycznych charakteryzujących klimat Polski
  Changes in the thermal state of the North Atlantic and a course of selected climatic elements characterizing the climate of Poland
  Andrzej A. Marsz, Anna Styszyńska – Polskie Towarzystwo Geofizyczne, Oddział Bałtycki
  DOI: 10.32045/PG-2021-023
  Tekst / Text
  Więcej…/More…
 1. Okresy bez opadu oraz z opadem bardzo silnym w półroczu letnim w dorzeczu górnej Wisły
  Periods without precipitation and with very heavy precipitation in the summer half-year in the Upper Vistula Basin
  Iwona Markiewicz – Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
  DOI: 10.32045/PG-2021-024
  Tekst / Text
  Więcej…/More…
 1. Własności optyczne i radiacyjne aerozolu nad południowo-wschodnią Polską emitowanego podczas pożarów biomasy w Kalifornii we wrześniu 2020 roku
  Optical and radiative properties of an aerosol over South-Eastern Poland emitted during biomass burning in California in September 2020
  Krzysztof M. Markowicz – Uniwersytet Warszawski
  Przemysław Makuch – Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
  Jacek Markowicz – Stacja Badawcza Transferu Radiacyjnego SolarAOT
  DOI: 10.32045/PG-2021-025
  Tekst / Text
  Więcej…/More…
 1. Zima 2019-2020 roku – historyczne minimum zlodzenia Bałtyku
  Winter 2019-2020 – the historical minimum of the ice cover of the Baltic Seas
  Andrzej A. Marsz, Anna Styszyńska – Polskie Towarzystwo Geofizyczne, Oddział Bałtycki
  DOI: 10.32045/PG-2021-026
  Tekst / Text
  Więcej…/More…
 1. Specyfika kształtowania się warunków termiczno-TLENOWYCH W zbiorniku Solina
  The specificity of the formation of thermal and oxygen conditions in the Solina reservoir
  Alicja Droździk – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
  DOI: 10.32045/PG-2021-027
  Tekst / Text
  Więcej…/More…

KRONIKA – CHRONICLE

 1. 3rd International Conference of Polar Climate and Environmental Change in the Last Millenium (Toruń, 30 VIII – 1 IX 2021)
  Andrzej Araźny, Rajmund Przybylak – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Tekst / Text