KB/ 16 grudnia, 2023/ Komunikaty

Szanowni Państwo,

Powstała inicjatywa publikacji Słownika Polskich Towarzystw Naukowych, poniżej list który do nas dotarł. Więcej o inicjatywie na stronie Rady Towarzystw Naukowych PAN: https://rtn.pan.pl/pl
List, który dostaliśmy:

„Szanowni Państwo Prezesi

Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego,
Polskiego Towarzystwa Geofizycznego
Polskiego Towarzystwa Geologicznego
Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej
Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego
Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi
Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich
Stowarzyszenia Hydrologów Polskich
Towarzystwa Geosynoptyków GEOS

W imieniu Przewodniczącej Rady Towarzystw Naukowych PAN – Pani Profesor Iwony Hoffman oraz Sekretarza RTN – Tadeusza Majsterkiewicza, zwracam się z uprzejmą prośbą o opracowanie noty o Państwa Towarzystwie do przygotowywanego Słownika Towarzystwa Naukowych. Hasła powinny być przesłane najpóźniej do początków marca 2024 r. i przesłane na adres: tadmajst@interia.pl lub rtn@pan.pl . Szczegóły inicjatywy zostały także opisane na stronie RTN: https://rtn.pan.pl/pl/

Jednocześnie chcę poinformować, że aktualnie trwają prace nad aktualizacją projektu nowej ustawy o towarzystwach naukowych. Do tej pory pracowaliśmy na podstawie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104). Nowa ustawa ma na celu m.in. zagwarantować finansowanie z budżetu państwa na naszą działalność.

Przygotowywany Słownik Towarzystw Naukowych – poza oczywistą wartością dokumentacyjną – pozwoli zidentyfikować wszystkie aktywne towarzystwa o charakterze naukowym i prowadzić ich rejestr.

Z poważaniem,

Urszula Myga-Piątek
Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Członek Rady Towarzystw Naukowych PAN

Share this Post