KB/ 21 czerwca, 2024/ Konferencje

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Meteorologii i Klimatologii
Pracownia Badań Kriosfery

Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geofizycznego
Komitet Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk

serdecznie zapraszają na

Ogólnopolską Konferencję Naukową
pt.
Zmiany klimatu i ich środowiskowe konsekwencje

pod honorowym patronatem

JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej

Poznań, 23-25 września 2024 r.

 

KOMUNIKAT nr 2

Szanowni Państwo!

W imieniu Komitetu Naukowego oraz Organizacyjnego mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. Zmiany klimatu i ich środowiskowe konsekwencje. Konferencja ma na celu rozpowszechnienie i popularyzację najnowszych osiągnięć z nowoczesnych nurtów nauk atmosferycznych, dotyczących współczesnych zmian klimatu i występowania ekstremalnych zdarzeń meteorologicznych oraz osiągnięć w interdyscyplinarnych badaniach naukowych związanych z konsekwencjami i adaptacją do zmian środowiskowych.
W dobie szybko postępującego ocieplenia i jego coraz mocniej akcentowanych skutków, debata o przyczynach i następstwach współczesnych zmian klimatu oraz dyskusja o projekcjach i scenariuszach przyszłych kierunków transformacji warunków atmosferycznych ma przyczynić się do wzrostu świadomości o spodziewanych zagrożeniach dla człowieka oraz jego społeczno-ekonomicznego i przyrodniczego środowiska.

Proponowane zagadnienia tematyczne:

 przyczyny zmian klimatu;
 środowiskowe konsekwencje zmian klimatu;
 modelowanie i scenariusze zmian klimatu;
 występowanie ekstremalnych zdarzeń meteorologicznych i ich uwarunkowania;
 rekonstrukcje serii danych meteorologicznych;
 miasta w dobie zmian klimatu;
 dotychczasowe i przyszłe zmiany warunków biometeorologicznych i agrometeorologicznych;
 adaptacja do zmian klimatu;
 społeczno-gospodarcze konsekwencje zmian klimatu;
 edukacja klimatyczna.

KOMITET NAUKOWY

prof. dr hab. Leszek Kolendowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) – Przewodniczący
prof. dr hab. Ewa Bednorz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk (Polska Akademia Nauk)
prof. UPP dr hab. inż. Bogdan H. Chojnicki (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
prof. dr hab. Marek Degórski (Polska Akademia Nauk)

prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Bogusław M. Kaszewski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
prof. UMK dr hab. Marek Kejna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

prof. UWr dr hab. Maciej Kryza (Uniwersytet Wrocławki)
prof. IGiPZ dr hab. Magdalena Kuchcik (Polska Akademia Nauk)
prof. dr hab. Mariusz Lamentowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
prof. UŚ dr hab. Ewa Łupikasza (Uniwersytet Śląski)

prof. dr hab. Mirosław Miętus (Uniwersytet Gdański, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB)
prof. dr hab. Krzysztof Migała (Uniwersytet Wrocławki)

prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź (Uniwersytet Śląski)
prof. dr hab. Rajmund Przybylak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polskie Towarzystwo Geofizyczne)
prof. dr hab. Grzegorz Rachlewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

prof. dr hab. Witold Szczuciński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
prof. UAM dr hab. Arkadiusz M. Tomczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul (Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. Joanna Wibig (Uniwersytet Łódzki)
prof. UW dr hab. Elwira Żmudzka (Uniwersytet Warszawski)

KOMITET ORGANIZACYJNY

prof. UAM dr hab. Arkadiusz M. Tomczyk – Przewodniczący
prof. dr hab. Ewa Bednorz

prof. dr hab. Leszek Kolendowicz
prof. dr hab. Grzegorz Rachlewicz

prof. UPP dr hab. inż. Bogdan H. Chojnicki
prof. UAM dr hab. Renata Paluszkiewicz
dr hab. Katarzyna Szyga-Pluta

dr Bartosz Czernecki
mgr Hanna Forycka-Ławniczak
mgr Filip Miś

mgr Aleksandra Zwolska
lic. Karolina Mendel

TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI

Konferencja odbędzie się w dniach 23-25 września 2024 roku na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy ulicy B. Krygowskiego 10.

PUBLIKACJA

Istnieje możliwość opublikowania przedstawionych referatów i posterów w numerze specjalnym czasopisma Theoretical and Applied Climatology (IF 3.5). Szczegóły zostaną podane w kolejnym komunikacie.

PROGRAM RAMOWY

Dzień I
Uroczyste otwarcie konferencji
Panel dyskusyjny poświęcony przyczynom zmian klimatu
Obiad
Panel dyskusyjny poświęcony skutkom zmian klimatu
Przerwa kawowa
Panel dyskusyjny poświęcony społecznym aspektom zmian klimatu oraz adaptacji do zmian klimatu
Uroczysta kolacja

Dzień II
Sesja referatowa I
Przerwa kawowa
Sesja referatowa II
Obiad
Sesja referatowa III
Przerwa kawowa
Sesja referatowa IV

Dzień III
Sesja referatowa V
Przerwa kawowa
Sesja referatowa VI
Zakończenie konferencji
Obiad  

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie udziału w konferencji prosimy dokonać za pomocą formularza elektronicznego
https://forms.office.com/e/4WvFfS7ECC do 25 czerwca 2024 roku.

FORMA PREZENTACJI

Uczestnicy mogą zaprezentować wyniki badań w ramach sesji referatowych oraz sesji posterowej. Organizatorzy proszą o przygotowanie prezentacji nie dłuższych niż 15 min. w formacie .ppt, .pptx, .pdf. Preferowany rozmiar posteru A1 lub A0.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany ostatecznej formy wystąpienia.

OPŁATA UCZESTNICTWA

Opłata konferencyjna wynosi 600 złotych (500 złotych dla doktorantów).
W ramach opłaty organizatorzy zapewniają: koszty organizacyjne, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiady oraz uroczystą kolację.
Organizatorzy nie zapewniają noclegów.
Wpłaty należy dokonać do 30 czerwca 2024 roku na konto:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
Santander Bank Polska S.A.
77 1090 1362 0000 0000 3601 7903
ze wskazaniem następującego tytułu przelewu:
KN001006 + imię i nazwisko uczestnika

WAŻNE TERMINY

Pierwszy komunikat – listopad 2023 r.
Drugi komunikat – luty/marzec 2024 r.
Zamknięcie zapisów – 25 czerwca 2024 r.
Trzeci komunikat oraz program konferencji – sierpień 2024 r.

KONTAKT

atomczyk@amu.edu.pl tel. 61 829 62 66

Share this Post