KB/ 12 marca, 2023/ Konferencje

XL OGÓLNOPOLSKI ZJAZD AGROMETEOROLOGÓW I KLIMATOLOGÓW (Wrocław-Pawłowice, 11-13.10.2023 r.) pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr. hab. inż. Jarosława Bosego.

Celem zjazdu jest prezentacja najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie agrometeorologii i klimatologii, w tym przedstawienie wyników badań dotyczących zmian klimatu i adaptacji do nich, czynników meteorologicznych jako źródła energii odnawialnej, przepływu energii i materii, biometeorologii, ochrony środowiska, hydrologii oraz innych powiązanych ze wspomnianą tematyką.

Organizator:   Katedra   Kształtowania   i   Ochrony    Środowiska    Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu we    współpracy    z:
Katedrą    Zastosowań  Matematyki    Uniwersytetu    Przyrodniczego we Wrocławiu, Dolnośląskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej, Stowarzyszeniem Klimatologów Polskich oraz Polskim Towarzystwem Geofizycznym.

Komitet organizacyjny:

Przewodnicząca: dr hab. inż. Małgorzata Biniak-Pieróg, prof. UPWr Z-ca przewodniczącej: dr hab. Jacek Leśny, prof. UPWr
Sekretarz: dr inż. Wojciech Łyczko Członkowie: dr inż. Paweł Dąbek
inż. Magdalena Dzwonek
dr hab. inż. Beata Olszewska, prof. UPWr

Komitet naukowy:

Przewodniczący: dr hab. Jacek Leśny, prof. UPWr
Z-ca przewodniczącego: dr hab. inż. Robert Kalbarczyk, prof. UPWr dr hab. inż. Małgorzata Biniak-Pieróg, prof. UPWr
dr hab. inż. Joanna Kamińska, prof. UPWr dr hab. inż. Tomasz Kowalczyk, prof. UPWr prof. dr hab. Leszek Kuchar

Komitet honorowy:

dr hab. Krystyna Bryś – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
prof. dr hab.   Małgorzata   Czarnecka   –   Zachodniopomorski   Uniwersytet   Technologiczny w Szczecinie
prof. dr hab. Andrzej Kędziora – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu prof. dr hab. Józef Kołodziej – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
prof. dr hab. Czesław Koźmiński – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
prof. dr hab. inż. Leszek Łabędzki – Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Państwowy Instytut Badawczy
prof. dr hab.   inż.   Bożena   Michalska   –   Zachodniopomorski   Uniwersytet   Technologiczny w Szczecinie
prof. dr hab. inż. Janusz Miczyński – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie prof. dr hab. inż. Marian Rojek – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
prof. dr hab. Zbigniew Szwejkowski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr hab. Tadeusz Zawora – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie prof. dr hab. inż. Andrzej Żyromski – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Termin:

11-13.10.2023 r. (środa – piątek)

Miejsce:

Centrum Edukacyjno-Rozwojowe Pałac Wrocław Pawłowice,   Uniwersytet   Przyrodniczy we Wrocławiu, 51-250 Wrocław, ul. Pawłowicka 101 – wjazd od ul. Widawskiej (parking UPWr: GPS 51.173185, 17.116062)

Zgłoszenia udziału:

Zgłoszenie wraz ze streszczeniem referatu/posteru należy przesłać do dnia 30.04.2023 r.
Karta zgłoszeniowa oraz wzór streszczenia referatu/posteru znajdują się w załączeniu.

Opłata konferencyjna:

Opłata, obejmująca koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz materiałów konferencyjnych wynosi 1400 zł (brutto).

Opłaty należy dokonać najpóźniej do dnia 31.05.2023 r.

Numer konta : 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045 (PKO BP SA Wrocław)

Tytułem: B200/0002/23, Nazwisko i imię

Publikacje:

Istnieje możliwość opublikowania prac na zasadach i po kosztach określonych przez poniższe redakcje i w bezpośrednim kontakcie z nimi:

  • Journal of Water and Land Development, 100 pkt MEiN, indeksowany w Scopus, https://journals.pan.pl/jwld
  • Journal of Ecological Engineering, 70 pkt MEiN, indeksowany w Scopus i Web of Science, http://www.jeeng.net/
  • Organizatorzy są dodatkowo na etapie uzgadniania dwóch wydań specjalnych w czasopismach: Atmosphere, 70 pkt MEiN,
  • Remote Sensing, 100 pkt MEiN.

Kontakt:

dr inż. Wojciech Łyczko (sekretarz zjazdu) – Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska UPWr tel.: 604 16 09 45

e-mail: zjazd.meteo23@upwr.edu.pl

Share this Post