KB/ 12 marca, 2023/ Konferencje

Zakład Meteorologii i Klimatologii Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Oddziałem Łódzkim Polskiego Towarzystwa Geofizycznego serdecznie zaprasza na VI Ogólnopolską Konferencję Naukową „KLIMAT I BIOKLIMAT MIAST”

Termin i miejsce konferencji 27 – 29 września 2023 r., Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Narutowicza 88, Łódź.

Zagadnienia programowe:
– zróżnicowanie pola parametrów meteorologicznych na obszarach zurbanizowanych,
– bioklimat miast,
– miasta w dobie zmiany klimatu,
– metody badań klimatu miast,
– woda w mieście,
– zanieczyszczenie powietrza na terenach zurbanizowanych,
– wpływ zieleni na klimat miast,
– warstwa graniczna atmosfery nad miastem,
– procesy wymiany powierzchnia-atmosfera na terenach zurbanizowanych,
– antropogeniczna emisja ciepła,
– klimat budynków,
– wpływ klimatu miast na klimat globalny,
– modelowanie klimatu miast,
– klimat miast a planowanie przestrzenne.

Zgłoszenie udziału:
Podczas konferencji planowane są sesje referatowe (czas prezentacji 15 min) i posterowe (preferowany rozmiar posteru 100×70 cm).
Zgłoszenia udziału wraz z tytułem referatu lub posteru prosimy przesyłać do 31 maja 2023 r., za pomocą internetowego formularza natomiast streszczenia prezentacji (max do 2000 znaków ze spacjami) do 30 czerwca 2023 r. na adres mailowy: iwona.gajda@geo.uni.lodz.pl.

Dane kontaktowe:
Komitet Organizacyjny VI Ogólnopolskiej Konferencji
„Klimat i bioklimat miast”
Zakład Meteorologii i Klimatologii UŁ
ul. Narutowicza 88, 90-139 Łódź
tel. 42-665-59-50
email: iwona.gajda@geo.uni.lodz.pl

Strona konferencji: Katedra Meteorologii i Klimatologii – Klimat i Bioklimat Miast 2023 (lodz.pl)

Share this Post