KB/ 26 lutego, 2023/ Odczyty

Serdecznie zapraszamy na seminarium Centrum Badań Zmian Klimatu UMK, na którym Pani prof. dr hab. Joanna Wibig z Katedry Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Łódzkiego, wygłosi referat pt. „Współczesne zmiany klimatu: symptomy, przyczyny, konsekwencje”.

Seminarium odbędzie się on-line na platformie MS Teams w dniu 27 lutego (poniedziałek) 2023 r. o godz. 17:00.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0e3e66d2f46f4945af07ae72589a6163%40thread.tacv2/1676638871378?context=%7b%22Tid%22%3a%22e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324%22%2c%22Oid%22%3a%222183f238-1808-402d-8d8d-4b32bf3dd09b%22%7d

Share this Post