Przegląd Geofizyczny: Zeszyt 3-4, 2022

Przegląd Geofizyczny: Zeszyt 3-4, 2022

Z przyjemnością zawiadamiamy, że na stronie internetowej Towarzystwa: http://ptgeof.pl/?page_id=1853 ukazał się nowy zeszyt Przeglądu Geofizycznego (z. 3-4, 2022), a w nim m.in. cztery artykuły naukowe: 1. Jan Degirmendzić – Delimitacja prądów strumieniowych nad półkulą północną na podstawie reanaliz ERA5 o…