Szóste Warsztaty Geofizyczne „GeoAI”

Szóste Warsztaty Geofizyczne „GeoAI”

KOMUNIKAT nr 1 Polskie Towarzystwo Geofizyczne oraz Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na Szóste Warsztaty Geofizyczne GeoAI – sztuczna inteligencja w analizie danych geograficznych, z wykorzystaniem Pythona   które odbędą się w Karpaczu, w stacji ekologicznej Uniwersytetu…

Nowy rachunek bankowy PTGeof.

Nowy rachunek bankowy PTGeof.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 maja 2024 r. jedynym obsługiwanym rachunkiem bankowym będzie: NestBank: 67 2530 0008 2090 1078 3262 0001 Konto w Banku Millenium zostaje zamknięte.

Słownik Polskich Towarzystw Naukowych

Słownik Polskich Towarzystw Naukowych

Szanowni Państwo, Powstała inicjatywa publikacji Słownika Polskich Towarzystw Naukowych, poniżej list który do nas dotarł. Więcej o inicjatywie na stronie Rady Towarzystw Naukowych PAN: https://rtn.pan.pl/pl List, który dostaliśmy: „Szanowni Państwo Prezesi Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego, Polskiego Towarzystwa Geofizycznego Polskiego Towarzystwa…

EGU General Assembly 2024

EGU General Assembly 2024

Sesja „Changing in synoptic systems in a decade of climate change – present and future” w ramach EGU General Assembly 2024 Komisja Klimatologii Międzynarodowej Unii Geograficznej zaprasza do składania abstraktów wystąpień do sesji „Changing in synoptic systems in a decade…

In memoriam

In memoriam

Dnia 28 lipca 2023 r. odszedł wspaniały Kolega Ś.P. doc. dr Stanisław Michnowski, współzałożyciel Sekcji – obecnie Oddziału Fizyki Wnętrza Ziemi i Przestrzeni Okołoziemskiej Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Geofizycznego. Zawodowo był związany z Instytutem Geofizyki PAN, gdzie…

In memoriam

In memoriam

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 18 lipca 2023 r. odeszła Ś.P. dr Danuta Limanówka, wieloletnia Przewodnicząca Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Geofizycznego. Danuta całe swoje życie zawodowe związana była z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB, gdzie pełniła m.in. funkcje…

Piąte Warsztaty Geofizyczne „Programowanie w środowisku R”

Piąte Warsztaty Geofizyczne „Programowanie w środowisku R”

KOMUNIKAT nr 1 Polskie Towarzystwo Geofizyczne oraz Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na Piąte Warsztaty Geofizyczne Programowanie w środowisku R   które odbędą się w Karpaczu, w stacji ekologicznej Uniwersytetu Wrocławskiego w dniach 10-15 września 2023. Zajęcia…

Światowy Dzień Meteorologii 2023 w naszych Oddziałach – informacje o odczytach

Światowy Dzień Meteorologii 2023 w naszych Oddziałach – informacje o odczytach

Hasło tegorocznego Światowego Dnia Meteorologii to: „The Future of Weather, Climate and Water across Generations”. Planowane odczyty w Oddziałach PTGeof.: Oddział Lubelski Link do odczytu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzI3N2MxNmUtZjQ1NC00Y2YxLTk4M2YtZjMzMmRmMzVmNDg2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%220d556d83-107c-470b-89da-077ab625feb9%22%7d Oddział Pomorski Oddział Wrocławski Oddział Krakowski Oddział Poznański Oddział Pomorski 31 marca o godz.…

Prof. Wibig członkiem Rady EMS

Prof. Wibig członkiem Rady EMS

Z wielką przyjemnością informujemy, że Profesor Joanna Wibig – Wiceprezes naszego Towarzystwa – została członkiem Rady Europejskiego Towarzystwa Meteorologicznego (EMS) na kadencję 2022-2023. Gratulujemy! EMS Council and General Assembly 2022