Seminarium online 18 VI 2024 r.: „Obserwacje promieniowania neutrinowego z wnętrza Ziemi”

Seminarium online 18 VI 2024 r.: „Obserwacje promieniowania neutrinowego z wnętrza Ziemi”

Zapraszamy na seminarium Polskiego Towarzystwa Geofizycznego 18 czerwca 2024 o godz. 12:00 online. Referat pt. „Obserwacje promieniowania neutrinowego z wnętrza Ziemi” wygłosi dr Marcin Misiaszek z Instytutu Fizyki UJ. Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTMzMjg4ODUtMjZmMC00ZmJkLTkxYmMtOGRmNjFjNTgxNzdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e1935540-a57f-4125-b514-2cd9fd1a6c84%22%2c%22Oid%22%3a%22702dbce4-944e-4423-a360-3f0192d6d10c%22%7d Identyfikator spotkania: 376 905 867 644 Kod dostępu: xepnyJ

Szóste Warsztaty Geofizyczne „GeoAI”

Szóste Warsztaty Geofizyczne „GeoAI”

KOMUNIKAT nr 1 Polskie Towarzystwo Geofizyczne oraz Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na Szóste Warsztaty Geofizyczne GeoAI – sztuczna inteligencja w analizie danych geograficznych, z wykorzystaniem Pythona   które odbędą się w Karpaczu, w stacji ekologicznej Uniwersytetu…

Nowy rachunek bankowy PTGeof.

Nowy rachunek bankowy PTGeof.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 maja 2024 r. jedynym obsługiwanym rachunkiem bankowym będzie: NestBank: 67 2530 0008 2090 1078 3262 0001 Konto w Banku Millenium zostaje zamknięte.

Słownik Polskich Towarzystw Naukowych

Słownik Polskich Towarzystw Naukowych

Szanowni Państwo, Powstała inicjatywa publikacji Słownika Polskich Towarzystw Naukowych, poniżej list który do nas dotarł. Więcej o inicjatywie na stronie Rady Towarzystw Naukowych PAN: https://rtn.pan.pl/pl List, który dostaliśmy: „Szanowni Państwo Prezesi Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego, Polskiego Towarzystwa Geofizycznego Polskiego Towarzystwa…

EGU General Assembly 2024

EGU General Assembly 2024

Sesja „Changing in synoptic systems in a decade of climate change – present and future” w ramach EGU General Assembly 2024 Komisja Klimatologii Międzynarodowej Unii Geograficznej zaprasza do składania abstraktów wystąpień do sesji „Changing in synoptic systems in a decade…

Seminarium w Centrum Badań Zmian Klimatu UMK

Seminarium w Centrum Badań Zmian Klimatu UMK

Szanowni Państwo, W imieniu Prezesa Polskiego Towarzystwa Geofizycznego serdecznie zapraszamy na seminarium Centrum Badań Zmian Klimatu UMK, na którym prof. dr Arvydas Pacevičius oraz dr Veronika Girininkaitė z Uniwersytetu Wileńskiego, wygłoszą referat pt. „Uniwersytet Wileński jako obserwatorium klimatyczne w drugiej…