Zarząd Oddziału

Zarząd Oddziału

dr Danuta Limanówka – Przewodnicząca

mgr inż. Agnieszka Malota – Sekretarz

mgr Robert Pyrc – Skarbnik

 

Członkowie Zarządu

dr Bożena Łapeta

dr hab. Robert Twardosz

 

Komisja Rewizyjna

prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul – Przewodniczący

dr Elżbieta Cebulak – Członek

prof. dr hab. Janina Terpińska – Członek