Aktualności

„Pogoda i klimat: mobilizujmy młodzież”

Orędzie z okazji Światowego Dnia Meteorologii 2014

Michael Jarraud, Sekretarz Generalny Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO)

 

Z uwagi na ważny wkład młodzieży w naszą przyszłość tematem tegorocznego Światowego Dnia Meteorologii jest hasło

“Pogoda i klimat: mobilizujmy młodzież”.

Miliard ludzi w wieku od 15 do 24 roku życia stanowi obecnie 1/6 ludności świata. Z tej liczby około 85 procent młodych mężczyzn i kobiet żyje w krajach rozwijających się. W porównaniu z ich rówieśnikami sprzed 50 lat, obecnie młodzi ludzie są statystycznie zdrowsi, bardziej wykształceni i wykwalifikowani. Technologia jako część ich życia umożliwia lepszą interakcję z otaczającym światem. Jednak wielu młodych ludzi w dalszym ciągu cierpi z powodu ubóstwa, dyskryminacji, nierówności oraz wyzysku, a wielu z nich nie ma dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej oraz innych podstawowych świadczeń.

Problemy te nasilają się również na skutek niebezpieczeństw związanych ze zmianami klimatycznymi i ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, które charakteryzują życie tych młodych ludzi. W nadchodzących dekadach wpływ ten będzie jeszcze większy, ponieważ pokrywa lodowa i lodowce kurczą się, temperatura atmosfery i oceanu ciągle rośnie, poziom morza podnosi się, a ekstremalne zjawiska pogodowe i klimatyczne występują coraz częściej i są bardziej intensywne..

Wpływ człowieka na system klimatyczny jest niezaprzeczalny. Globalne stężenie CO2 oraz innych gazów cieplarnianych w atmosferze stale rośnie i osiąga bezprecedensowy poziom w historii ludzkości. Utrzymanie obecnego uzależnienia od paliw kopalnych doprowadzi do znacznego ocieplenia planety, a do końca tego stulecia temperatura może wzrosnąć o 4 stopnie Celsjusza w porównaniu z okresem sprzed epoki przemysłowej. Jednakże, ograniczenie ocieplenia do poziomu poniżej 2 stopni Celsjusza jest w dalszym ciągu możliwe, ale będzie wymagało radykalnego zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Osiągnięcie tego celu wymaga niezwłocznego, zdecydowanego i odważnego działania. Młodzież na całym świecie może być ważnym uczestnikiem zmian w tym zakresie. Działania w dziedzinie klimatu nie dotyczą jedynie emisji CO2. Problem ten dotyczy ludzi i wzywa do zadania sobie pytania, czy jesteśmy gotowi realizować wartości, które wyznajemy i podzielamy. Jest to tym bardziej istotne, ponieważ to młodzi reprezentują bogactwo innowacyjnych i oryginalnych pomysłów w analizowaniu i rozwiązywaniu problemów, a wymaga jedynie uczciwych i sprawiedliwych rozwiązań.

Podczas gdy kolejne pokolenie przygotowuje się do zmian klimatu i pogody, młodzi ludzie mogą już teraz odegrać aktywną rolę w zakresie monitorowania, zrozumienia oraz reagowania na warunki meteorologiczne i klimatyczne. Mogą oni uwrażliwiać społeczeństwo odnośnie konieczności łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu i ich skutków. Jednakże, w celu uwolnienia pełnego potencjału młodzieży musimy ją mobilizować oraz zachęcać do formułowania oraz realizacji polityk, które mają wpływ na życie obecnych i przyszłych pokoleń.

Naukowe rozumienie interakcji atmosfery, oceanu, ziemi, oraz wody, a zatem czynników generujących pogodę i klimat poprawia się, dzięki czemu łatwiej jest opracować prognozy pogody oraz projekcje klimatu. Społeczność WMO stworzyła narzędzia służące lepszemu zrozumieniu i prognozowaniu pogody oraz klimatu, a w najbliższych dziesięcioleciach te narzędzia staną się jeszcze bardziej zaawansowane oraz bardziej powszechne i częściej używane. Produkty i usługi opracowane na podstawie projekcji klimatu wzmocnią naszą zdolność do łagodzenia skutków i adaptacji do jego zmian, jak również do realizacji zrównoważonego rozwoju. Pozwoli nam to na lepsze przygotowanie w przypadku wystąpienia burz, powodzi i fal upałów, a także pomoże rolnikom lepiej planować uprawy i zbiory oraz zwiększy bezpieczeństwo żeglugi powietrznej i morskiej. Młodzi ludzie, którzy wybiorą przyszłość zawodową w zakresie meteorologii, hydrologii i klimatologii będą mogli odgrywać coraz większą rolę, a tym samym w istotny sposób przyczynią się do zapewnienia bezpieczeństwa i dobrobytu swoich społeczności i krajów.

Zmiany klimatu sprawiają, że jesteśmy niepewni naszej przyszłości. A jednak, pomimo tej niepewności jedno jest pewne: nasze społeczeństwo ponosi odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale także za przyszłe pokolenia. Dzisiejsza młodzież będzie żyła w drugiej połowie tego wieku, a jeżeli nie będziemy działać szybko, to staną się oni świadkami poważnych skutków zmian klimatu opisanych w raporcie Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC).
W wyniku wyborów dokonywanych obecnie, młodzi ludzie będą mieli do odegrania ważną rolę w kształtowaniu przyszłości Ziemi. Chociaż wyzwania stojące przed kolejnymi pokoleniami są ogromne, to możliwości ich rozwiązania nigdy nie były większe.

http://www.wmo.int/worldmetday/index_en.html